دیگر تصاویر:

اپلیکیشن واقعیت افزوده دانی و علوم اول ابتدایی

کتاب علوم پایه اول دبستان با استفاده از اپلیکیشن واقعیت افزوده "دانی" تبدیل به یک محیط تعاملی و جذاب شده است. شما می توانید با خرید و نصب این اپلیکشن، قدرت یادگیری در دانش آموزان را افزایش دهید.
فناوری نوظهور واقعیت افزوده (AR) و ترکیب آن با علوم تربیتی، توانسته، انقلابی در آموزش ایجاد نماید.

39,000 تومان
29,000 تومان

محصولات مرتبط:

اپلیکیشن واقعیت افزوده دانی و دایناسورها اپلیکیشن واقعیت افزوده دانی و بدن انسان اپلیکیشن واقعیت افزوده دانی و علوم دوم ابتدایی اپلیکیشن واقعیت افزوده دانی و علوم سوم ابتدایی