دایناسور ها
Wiki

ساچومیموس (Suchomimus)

ساچومیموس یا تمساح‌وش (شبیه تمساح)، دیرینه‌شناسان طول این دایناسور را حدود 10 متر و ارتفاع آن را حدود 8/2 متر تخمین زده‌اند و همچنین وزن این دایناسور را 4 تن تعیین کرده‌اند.

این دایناسور گوشت‌خوار، جمجمه‌ای طولانی و کم‌ ارتفاع داشت که با وجود دندان‌های ریزش بسیار با بدنش متناسب بود. نکته جالب توجه این دایناسور داشتن 122 دندان است که با توجه به فک و آرواره و همچنین با توجه به محیط زندگی‌اش به احتمال زیاد او از ماهی‌ها نیز به عنوان غذا استفاده می‌کرده است. ساچومیموس روی دو پای قدرتمند عقبی‌اش راه می‌رفت. دستان کوتاه و سه انگشتی او شامل پنجه‌های قوی بود.

ساچومیموس از خانواده استگوسورها است که در 110 تا میلیون سال پیش و در دوره کرتاسه می‌زیست.

اولین فسیل از این دایناسور در سال 1997 توسط پائول سارنو (Paul Sereno) و تیمش، در شمال آفریقا کشف شد.

یکی از ویژگی‌های این دایناسور، این بود که مانند اسپینوسورس در پشت خود برآمدگی‌هایی داشت که البته مثل اسپینوسورس ارتفاع آن بلند نبود