دایناسور ها
Wiki

سراتوسورس (Ceratosaurus)

سراتوسورس یا سوسمار شاخ‌دار، بر روی سر این دایناسور تعدادی شاخ قرار داشت. دیرینه‌شناسان طول این دایناسور را حدود 6 متر، ارتفاع آن را حدود 2 متر و وزنش را حدود 700 کیلوگرم تعیین کرده‌اند.

این دایناسور قوی بدنی کشیده‌ و قابل انعطاف و دمی طویل مانند دم کروکودیل‌ها داشت. سراتوسورس، دایناسوری قوی و بزرگ بود که روی دو پا حرکت می‌کرد و دست‌هایش دارای 4 انگشت بود. جمجمه او نسبت به بقیه بدنش بسیار بزرگ بود.

سراتوسورس از خانواده سلیدوسورها است که 146 میلیون سال پیش و در دوره ژوراسیک می‌زیست. تنها اسکلتی که از این دایناسور پیدا شد بسیار درهم و نابود شده بود چرا که این دایناسور در زمان مرگ درگیر مبارزه با یک تیرکس بوده است و اسکلتش هم آسیب‌ دیده است.

سراتوسورس‌ها، گوشت‌خوار بودند و به صورت گروهی زندگی می‌کردند. جالبه که بدانید، پلنگ‌های امروزی از نسل این دایناسور می‌باشند.

اولین فسیل از این دایناسور در سال 1884 توسط چارلز ‌مارش (Othniel Charles Marsh) و در آرژانتین کشف شد.

یکی از ویژگی این دایناسور، داشتن دستان بسیار کوچک و همچنین داشتن شاخ در خط میانی روی جمجمه و در بین دو استخوان سوراخ بینی بود. البته شاخ او کاربردی در دفاع و مبارزه نداشته است. اما با این اوصاف دایناسوری بسیار سریع و باهوش بود.