دایناسور ها
Wiki

گیگانتوراپتور (Gigantoraptor)

گیگانتوراپتور یا دزد غول پیکر، دیرینه‌شناسان طول این دایناسور را حدود 8 متر و ارتفاع آن را حدود 5/4 متر تخمین زده‌اند و همچنین وزن این دایناسور را حدود 5/1 تن تعیین کرده‌اند.

جمجمجه سر این دایناسور تا حدودی گرد بود و همچنین منقار داشت. دست‌های او بلند، باریک و پوشیده از پر بودند. استخوان ران این دایناسور بر خلاف جثه‌اش، کوتاه و نسبتا باریک بود. انگشت شست و چنگال‌های پای او بزرگ و قوی بودند.

گیگانتوراپتور از خانواده تروپودها است که در 70 میلیون سال پیش و در دوره کرتاسه می‌زیست. این دایناسور بسیار سریع و چالاک بود و غذایش را از راه دزدی به دست می‌آورد. از لحاظ ظاهری شباهت زیادی با پرندگان امروزی داشت. کاسواری‌های استرالیا از نسل این دایناسور می‌باشند.

اولین فسیل از این دایناسور در سال 2010 توسط ژیو ژینگ (zhao xijin) و در یک معدن آهن در مغولستان کشف شد.